Cuits

Més vestit que un sant de cabells verds
-un polo, un palo
y un papel de regalo-
passa l'arròs i la fam blava,
-qui no es menja un plat d'arròs després de ben menjat,
no llaura una fanecada després de ben cansat-
passen els carros i no pares de parlar
-entre pitos y flautas,
entre la espalda y la pared.
Festes, gresques, fresques,
cabdell de cabells verds,
turmells mullats.