El descrèdit

Aquesta és la darrera vegada que inaugure un nou bloc. Vaig dir el mateix amb el darrer cigarret (quants n'han vingut després?); la darrera discussió conjugal (sense elles res seria el mateix); o la darrera feina que em vaig buscar i no m'agradava (les posteriors sempre s'han superat en misèries i desenganys). Per això, potser, cansat de la meua constància inconstant anomene aquest blog "El descrèdit"; perquè no done un euro per ell.